Usvojen novi Zakon o zaštiti potrošača

Poslednje dve godine, projekat Halifax-a Jačanje zaštite potrošača u Srbiji pomaže Ministarstvu trgovine, turizma i usluga (sada, i telekomunikacija). Projekat je pomogao u izradi novog zakona koji je upravo usvojen.


Prava potrošača su sastavni deo unutrašnjeg tržišta Evropske unije. Jačanje i unapređivanje ovih prava je jedna od stvari koja je neophodna kao priprema srpskim preduzećima da budu konkurentna u EU. Novi zakon će tome mnogo doprineti.

Pročitajte više o tome na ekapiji:

http://www.ekapija.com/website/sr/page/919605