Projekat prekogranične saradnje između Pirota i Montane

Sonja Babić-Lythgoe na forumu Pirot-Montana

Sonja Babić-Lythgoe na forumu Pirot-Montana

Na ovom projektu bila su angažovana oba naša sektora – sektor za konsalting i sektor za prevođenje. Završni forum u okviru projekta prekogranične saradnje Pirota i Montane na kojem su se sreli privrednici ova dva grada sa ciljem da ojačaju prekograničnu razmenu dobara i usluga, održan je krajem marta 2014. Halifax je na forumu bio prisutan sa 4 govornika koji su govorili o veoma značajnim temama, od raspoloživih EU fondova, preko klasterskog udruživanja i saradnje lokalne samouprave i privrede, pa sve do prednosti slobodnih zona, sa posebnim osvrtom na ovu u Pirotu. Moderacija ovog dvodnevnog foruma je takođe bila naš deo posla, a u saradnji sa predstavnicima opštine Pirot i ovaj posao je uspešno završen.

Preveli smo i preko 400 strana različite pravne i ekonomske dokumentacije koja se tiče ovog projekta i koja će pomoći privrednicima da bolje iskoriste mogućnosti prekogranične saradnje.