Prevodilačke usluge

 

Halifax se bavi svim vrstama prevođenja sa glavnih jezika Evropske unije na jezika balkanskih zemalja i vice versa. Ovi prevodi obuhvataju širok dijapazon oblasti, od jednostavne poslovne komunikacije do zakona i drugih pravnih akata, koji predstavljaju jedan od najzahtevnijih prevodilačkih zadataka. Kvalitet je naš glavni prioritet, a naši klijenti to znaju da cene.

Halifax je sertifikovan za upravljanje prevodilačkim uslugama prema zahtevima evropskog standarda EN15038.

Više o sektoru za prevođenje na www.halifax-translation.com