Pisanje predloga projekata i projektnih aplikacija

Ne postoje veliki ili mali projekti

Imate ideju za projekat? Vaša organizacija ispunjava uslove da aplicira za dobijanje finansijskih sredstava? Želite da maksimalno povećate šanse za uspeh?

Pozivi za nominovanje projekata za finansiranje se redovno objavljuju. Bilo da su deo programa EU za prekograničnu saradnju, posebnih grantova ili drugih programa, svaki od njih ima drugačiji format i teži da ispuni konkretne ciljeve.

Halifax se može pohvaliti dugogodišnjim iskustvom i uspehom u pisanju predloga projekata i aplikacija za finansiranje projekata. Mi vam možemo pomoći da pronađete najbolji koncept, formulišete predlog projekta u skladu sa postavljenim zahtevima finansijera i predate aplikaciju koja će vam garantovati najveće šanse za uspeh i dobijanje sredstava.

Konsultantske usluge

Halifax pruža kompletan set usluga za izradu uspešne aplikacije:
Radimo zajedno sa klijentom da bismo osmislili i precizirali koncept projekta u skladu sa određenim pozivom.
Pomažemo klijentu da identifikuje i uspostavi kontakt sa odgovarajućim potencijalnim partnerima (ako za tim ima potrebe).
Analiziramo zahteve tendera u cilju određivanja neophodnih dokumenata za aplikaciju.
Definišemo budžetske linije u direktnoj saradnji sa klijentom.
Ukoliko su potrebne zasebne studije (prethodna studija izvodljivosti, studija izvodljivosti itd.), možemo da obezbedimo i koordiniramo najbolje eksperte koji će ih izraditi.
Izrađujemo kompletan predlog projekta u skladu sa zahtevima finansijera, kao i dokumenta za aplikaciju. Dokumenta kao što su registracija, finansijski izveštaji itd., mora da obezbedi sam klijent. Intenzivno radimo sa klijentom na aplikaciji sve dok se ne postigne najbolji mogući rezultat.
Ako su u procesu ocene aplikacije potrebna dodatna objašnjenja ili dodatni materijal, naš je zadatak da sve to pripremimo i dostavimo.
Savetujemo klijenta o koracima koje isključivo sam mora da preduzme, i koje konsultant ne može da obavi u njegovo ime.

Principi saradnje

Najbolji rezultat se postiže isključivo zajedničkim naporima i bliskom saradnjom. Spremni smo da pružimo svu neophodnu pomoć klijentu u izradi aplikacije, ali klijent mora aktivno da učestvuje u radu kako bi predlog projekta bio usklađen sa njegovim ciljevima, kapacitetima, resursima i budžetom.

Principi određivanja nadoknade za konsultantske usluge

Visina nadoknade za naše usluge zavisi od uspeha projekta. Ovaj princip garantuje klijentu da ćemo dati sve od sebe da njegova aplikacija bude uspešna.