Identifikovanje eksperata

Od 2001. razvili smo veliku bazu lokalnih i međunarodnih eksperata koji su radili u Srbiji i u regionu. Informišemo se o učinku svakog eksperta ponaosob, prateći kako njihov rad doživljavaju klijenti i korisnici usluga s ciljem da svaki put identifikujemo najboljeg eksperta za kratkoročne i dugoročne angažmane bilo u Srbiji ili u nekom drugom delu sveta.

Često je važno pronaći odgovarajućeg eksperta u vrlo kratkom roku. Kada se javi potreba za određenim profilom, kontaktiramo eksperte u našoj bazi radi daljih pregovora. Zadaci mogu biti kratkoročni ili dugoročni u zavisnosti od projekta.

Ukoliko ste zainteresovani da budete angažovani kao ekspert, lokalni ili međunarodni, biće nam drago da nas kontaktirate. Molimo vas da pratite instrukcije kako biste se registrovali u našoj bazi.

Registracija eksperata