CSR, Društvena odgovornost

Halifax sprovodi program društvene odgovornosti, kroz koji sagledava načine na koje može dati svoj doprinos zajednici u kojoj radi. Skorašnje aktivnosti su bile usmerene na pomoć našoj opštini u jačanju kapaciteta civilnog sektora na toj opštini, kroz realizaciju obuka u planiranju i izradi projekata.
Takođe smo podržali dečije pozorište Čarapa u njihovim aktivnostima na podizanju svesti o zaštiti životne sredine. Uvek se trudimo da nađemo načine da naše iskustvo i znanje na pravi način upotrebimo za dobrobit lokalne zajednice.

NALED  NALED (Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj) je nevladina organizacija koja okuplja organizacije iz sva tri sektora – privatnog, javnog, civilnog – sa ciljem da promoviše reforme za unapređenje poslovnog okruženja. NALED ima oko 200 članova, među kojima je i Halifax. Halifax aktivno učestvuje u radu NALED-a. Dejvid Litgou, partner u našoj kompaniji, trenutno predsedava Etičkim komitetom NALED-a.

Opština Čukarica je beogradska opština na kojoj se nalazi naše sedište. Zajedno sa opštinskom administracijom pokrenuli smo inicijativu za podršku lokalnim organizacijama civilnog društva. Cilj je da im se pomogne u izradi kvalitetnih predloga projekata i na taj način povećaju mogućnosti njihovog finansiranja.
Halifax posluje na Čukarici preko 6 godina i bilo je više nego prirodno krenuti sa naše Opštine. Zajedno sa opštinarima pozvali smo nevladine organizacije da učestvuju u seriji radionica. Prva radionica je bila usmerena na mapiranje organizacija, njihove kratke prezentacije, te sagledavanje njihovih potreba i mogućnosti. Nastavak je planiran u vidu interaktivnih radionica u oblastima strateškog planiranja, komunikacije, projektnog planiranja, itd, imajući u vidu njihove resurse i kapacitete.

Organizacije su veoma različite, sa različitim interesovanjima, od ekologije, preko sporta, zdravlja, dece pa sve to umetnosti. Većinom su u pitanju male organizacije, sa nedovoljnim izvorima finansiranja i bez zaposlenih, ali sa dobrim idejama i velikom energijom i entuzijazmom.

Izuzetno pozitivna reakcija i odziv učesnika pokazuju da lokalna samouprava, privatni sektor i civilno društvo mogu da sarađuju na pravi način za dobrobit celokupne lokalne zajednice.

Dečije pozorište Čarapa – Kažu da deca uče tako što gledaju šta mi radimo, a ne slušajući šta govorimo. Mi odrasli treba da pokažemo zašto je važno da čuvamo našu okolinu, drveće, vode… Izuzetno nam je drago što smo imali priliku da učestvujemo u prelepoj akciji “Kako su drvo i cvet spasili svet” Dečijeg pozorišta “Čarapa” i podizanju svesti o zaštiti životne sredine među decom. Stare novine za besplatnu ulaznicu za predstavu! Limenke za besplatnu ulaznicu za predstavu! Bilo je vrlo zabavno!