Biznis konsalting

Halifax pruža savetodavne usluge u  domenu investiranja i dnevnog poslovanja i upravljanja  kao što su:

■     Pravna, finansijska i tehnička analiza mogućnosti poslovnog investiranja

■     Prethodne studije izvodljivosti i studije izvodljivosti, analize i poslovno planiranje

■     Pomoć pri konkurisanju za državne subvencije koje su na raspolaganju investitorima

Novije reference

■     Finansijska i pravna studija (Tradelda SA, Spain) – pravna i finansijska analiza urađena za potencijalnog kupca kompanije Eterna, Kula, koja se bavi obradom kože.

■     Konsultantske usluge (Pompea S.p.A, Italy) – Priprema dokumentacije preduzeća, biznis plana i strategije za otvaranje nove proizvodne lokacije u Srbiji, kako bi kompanija  konkurisala za dobijanje bespovratnih finansijskih sredstava koje Srbija obezbeđuje za finansiranje investicionih projekata u sektoru proizvodnje. Na osnovu ove analize dodeljen je grant u iznosu od 600,000 evra.

■    Konsultantske usluge (Pompea S.p.A, Italy) – Identifikovanje novog, prvog proizvodnog pogona u Srbiji, uključujući sve neophodne aktivnosti u vezi sa za zakupom, a kasnije i kupovinu fabrike Brusjanka, Brus, u stečaju (analiza dokumentacije, sastavljanje ugovora, aktivnosti u vezi sa promenom vlasništva itd.